Tryzna Staroby vol.I

Jak samotný název této události napovídá, Tryzna Staroby se se svým prvním ročníkem uskuteční na místě odlehlém, od moderní a hlučné civilizace vzdáleném. Koroze času odsvěcený kostel sv. Anny v Nečtinech zbarvila do krásy, oplývající pohádkově mystickou atmosférou, která dokonale koresponduje s tvrdou hudbou. Kostel sv. Anny postavil Burjan I. z Gudštejna v letech 1450 - 1462. Během třicetileté války byl kostel zničen, v letech 1655 - 1657 bylo stavení opět obnoveno Václavem Adamem Kokořovcem. Společně s přidruženým špitálem tvoří komplex unikátní zázemí pro kapely a jedinečný prostor pro návštěvníky, kteří si kromě hudby budou moci do sytosti užít magickou atmosféru okolního lesa, jenž bude za večerních hodin osvětlován zlatavou září lamp.

0,00 Kč